About CMWL

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far CMWL has created 6 blog entries.

Prawnicy CMW Legal na International Maritime Law Seminar

2018-10-26T13:37:56+02:0027 września, 2018|

PRACOWNICY CMW LEGAL NA INTERNATIONAL MARITIME LAW SEMINAR 04.10.2018, w Londynie, będzie miało miejsce kolejne, 12-te Międzynarodowe Seminarium Prawa Morskiego. Prawnicy CMW Legal są obecni i występują na Seminarium od 2010 r. Również w bieżącym roku wygłoszą prelekcję, zaś CMW Legal będzie współorganizatorem Seminarium. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu, [...]

Krótsze terminy przedawnienia roszczeń – mniej czasu dla wierzycieli

2020-01-07T00:01:09+01:0010 lipca, 2018|

KRÓTSZE TERMINY PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ MNIEJ CZASU DLA WIERZYCIELI 09.07.2018 weszły w życie znowelizowane przepisy dot. przedawnienia. Przede wszystkim wprowadzono nowy ogólny 6-letni termin przedawnienia, w miejsce dotychczasowego 10-letniego. Ponadto, w odniesieniu do wszystkich terminów przedawnienia nie krótszych niż 2 lata zasadniczo zmienia się ich sposób liczenia – koniec terminu przedawnienia [...]

Dane osobowe po RODO

2018-09-27T17:54:28+02:002 czerwca, 2018|

DANE OSOBOWE PO RODO Unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) weszło w życie 24.05.2016 i wyznaczyło dwuletni okres na przygotowanie do wdrożenia nowych przepisów. Okres ten upłynął 25.05.2018 i od tego dnia przepisy RODO zaczęły być bezpośrednio stosowane na terenie całej Unii Europejskiej. RODO ma pierwszeństwo przed [...]

Biuro CMW Legal w Gdańsku i Gdyni

2018-09-27T17:40:34+02:0015 maja, 2018|

BIURO CMW LEGAL W GDAŃSKU I GDYNI Z przyjemnością informujemy, iż od 08.05.2018 działa Biuro CMW Legal w Gdańsku i Gdyni. Mieści się ono w Gdyni przy ul. J. Wiśniewskiego 31. Pracami Biura w Gdańsku i Gdyni kieruje radca prawny Sebastian Kita. Zapraszamy do kontaktu i współpracy. https://www.port.gdynia.pl [...]

Nowe podejście do prawa przedsiębiorców

2018-09-27T17:16:43+02:006 maja, 2018|

NOWE PODEJŚCIE DO PRAWA PRZEDSIĘBIORCÓW 30.04.2018 straciła moc ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Zastąpił ją pakiet czterech ustaw: ustawa z 06.03.2018 – Prawo przedsiębiorców; ustawa z 06.03.2018 o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawa z 06.03.2018 o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawa [...]

Nowe zasady wyboru przedstawicieli pracowników do rad nadzorczych

2018-09-27T17:17:19+02:0020 kwietnia, 2018|

NOWE ZASADY WYBORU PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW DO RAD NADZORCZYCH Zmiany ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników obowiązujące od 25.04.2018 stanowią, iż w spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji, będących jednostkami dominującymi w grupie kapitałowej, pracownikami uprawnionymi do wyboru i odwołania ich przedstawicieli w radach nadzorczych są również pracownicy wszystkich spółek zależnych. [...]