Polityka prywatności: PLIKI COOKIES

Wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka) w naszym serwisie internetowym www.cmwlegal.pl w celu:

  • zapamiętania, jaką wersję językową strony wybrał użytkownik;
  • zapamiętania, czy użytkownik otrzymał komunikat o plikach cookies.

Stosujemy pliki cookies „stałe”,  które pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu cookies (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Instrukcje dla urządzeń mobilnych:

Privacy Policy: COOKIES

We use cookies within our website www.cmwlegal.pl to:

  • remember the user’s selected language version of a website;
  • remember if the user has received an information about cookies.

We use “permanent” cookies. “Permanent” cookies remain in the device’s web browser until they are deleted by the user or for a predetermined time specified in the cookie file parameters.

All modern browsers allow you to enable or disable cookies (by default, they are usually enabled). If the user does not want to receive cookies, he can change the settings of his web browser.

Information on changing the settings for cookies in individual browsers are available on the following pages:

Instructions for mobile devices: