DANE OSOBOWE
PO RODO

Unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) weszło w życie 24.05.2016 i wyznaczyło dwuletni okres na przygotowanie do wdrożenia nowych przepisów. Okres ten upłynął 25.05.2018 i od tego dnia przepisy RODO zaczęły być bezpośrednio stosowane na terenie całej Unii Europejskiej. RODO ma pierwszeństwo przed dotychczasową polską ustawą o ochronie danych osobowych, całkowicie zmieniając zasady ochrony danych oraz obejmując swoim zastosowaniem wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe.

CMW Legal wspiera swoich Klientów na każdym etapie dostosowywania ich organizacji do nowych przepisów, świadcząc zarówno bieżącą pomoc prawną, jak i kompleksowe usługi dostosowywania organizacji do wymogów RODO. Mamy przyjemność poinformować, że dla kilku naszych Klientów świadczymy również usługi zewnętrznych Inspektorów Ochrony Danych.