NOWE ZASADY WYBORU
PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW DO RAD NADZORCZYCH

Zmiany ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników obowiązujące od 25.04.2018 stanowią, iż w spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji, będących jednostkami dominującymi w grupie kapitałowej, pracownikami uprawnionymi do wyboru i odwołania ich przedstawicieli w radach nadzorczych są również pracownicy wszystkich spółek zależnych. Od razu nasuwają się pierwsze pytania – czy dotyczy to tylko jednostek zależnych z siedzibą w Polsce, czy również poza; jeśli zagranicą – jakie kryteria przyjąć definiując pojęcie pracownika, krajowe, czy zagraniczne?