O KANCELARII

Założyciele kancelarii posiadają ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe i ugruntowaną pozycję zarówno w Polsce jak i na międzynarodowym rynku usług prawniczych.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną Klientów, w szczególności przedsiębiorców i inwestorów, zarówno krajowych oraz zagranicznych. Komunikujemy się w języku angielskim i niemieckim, a także świadczymy pomoc prawną na rzecz Klientów w Polsce i na rynkach międzynarodowych.

NASZE USŁUGI

Świadczymy usługi prawnicze w następującym zakresie:

 • Transport, logistyka, spedycja

 • Międzynarodowy obrót handlowy

 • Prawo spółek, fuzje i przejęcia

 • Prawo pracy/HR

 • Prawo podatkowe

 • Prawo morskie

 • Bankowość i finanse

 • Papiery wartościowe i rynki kapitałowe

 • Prawo cywilne

 • Prawo administracyjne

 • Prawo ubezpieczeń

 • Prawo sportowe

NASZ ZESPÓŁ

Rafał CzyżykWspółzałożyciel i Partner Zarządzający
Rafał Czyżyk, współzałożyciel i Partner Zarządzający CMW Legal. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Radca prawny przy OIRP w Szczecinie (2001r.). Uczestnik szeregu praktyk w międzynarodowych kancelariach prawnych w Londynie i Nowym Jorku. W 2002 roku ukończył studia podyplomowe z prawa europejskiego. Jest autorem szeregu artykułów, publikacji książkowych oraz wykładów z dziedziny prawa. Ekspert Związku Armatorów Polskich w Gdyni. Doradza także Radom Interesantów Portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Od 2004 r. członek szeregu komisji i grup roboczych Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA). Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego. Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Odrą w Świat” w Szczecinie, które wspiera odbudowę Odrzańskiej Drogi Wodnej. Przewodniczący Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Przewodniczący Komisji Odwoławczej Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. Specjalizuje się i posiada rozległe doświadczenie praktyczne w zakresie umów na budowę statków oraz off-shore, prawa morskiego, portów morskich, transportowego, spedycji, zarówno morskiej jak i lądowej, oraz przedsięwzięć M&A i obsłudze transakcji finansowych. Regularnie występuje w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, zarówno w kraju jak i zagranicą.
Paweł MickiewiczWspółzałożyciel i Partner Koordynator
Paweł Mickiewicz, współzałożyciel i Partner Koordynator CMW Legal. Ukończył studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Od roku 2005 radca prawny przy OIRP w Szczecinie. W latach 2002-2003 ukończył podyplomowe studium prawa europejskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2004r. kurs prawa morskiego przy Instytucie Prawa Morskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Southampton (Wielka Brytania). W roku 2004 odbył praktykę zawodową w londyńskiej kancelarii prawniczej Barlow, Lyde & Gilbert (obecnie Clyde & Co.), a w 2008r. w amerykańskiej kancelarii prawniczej Holland & Knight w Nowym Jorku. Członek prawnej grupy roboczej Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA). Jest współzałożycielem i Sekretarzem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego. Specjalizuje się w krajowym i międzynarodowym obrocie dotyczącym stosunków umownych jak i pozaumownych, w tym, w zakresie krajowego jak i międzynarodowego prawa morskiego; jego praktyka obejmuje też prawo korporacyjne, w tym, m.in. przedsięwzięcia M&A. Reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, zarówno w kraju jak i zagranicą.
Dariusz SzymankiewiczRadca prawny
Dariusz Szymankiewicz, radca prawny w CMW Legal. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim. Radca prawny przy OIRP w Szczecinie (2001r.). Jest wykładowcą prawa morskiego na Akademii Morskiej w Szczecinie. Członek Stowarzyszenia Ekspertów Morskich z siedzibą w Szczecinie. Współzałożyciel i Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego. Wiceprzewodniczący Komisji Odwoławczej Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. Specjalizuje się w krajowym i międzynarodowym prawie morskim, prawie transportowym oraz międzynarodowym obrocie handlowym.
Sebastian KitaRadca prawny
Sebastian Kita, radca prawny w CMW Legal. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Radca prawny przy OIRP w Gdańsku. Jest autorem szeregu artykułów oraz wykładów z dziedziny prawa morskiego. Wykładowca na Annual International Maritime Law Seminar w Londynie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego. Specjalizuje się w obrocie dotyczącym stosunków umownych i pozaumownych, prawie morskim, portów morskich i transportowym.
Aleksander KarandyszowskiRadca prawny
Aleksander Karandyszowski, radca prawny w CMW Legal. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2017 roku złożył z wyróżnieniem egzamin zawodowy i został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Członek Komisji Odwoławczej Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. Aleksander zajmuje się prawem korporacyjnym, handlowym i transportowym, skupiając się na obsłudze prawnej podmiotów działających w branży morskiej, handlowej i produkcyjnej.
Piotr PorzyckiDoradca podatkowy
Piotr Porzycki, doradca podatkowy w CMW Legal. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (Prawo) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Ceny transferowe i zarządzanie podatkami). Autor licznych publikacji na temat prawa podatkowego oraz uczestnik konferencji naukowych poświęconych tej gałęzi prawa. Doświadczenie zdobywał także w dziale Tax Structuring departamentu podatkowego KPMG w Polsce. Piotr specjalizuje się w doradztwie na rzecz spółek uczestniczących w krajowych i międzynarodowych grupach kapitałowych oraz klientów indywidualnych, m. in. w zakresie strukturyzacji podatkowych i doradztwa transakcyjnego, w tym wykupów menedżerskich, planowania podatkowego scenariuszy inwestycyjnych, zarządzania podatkami w majątkach prywatnych, a także problematyki cen transferowych i zarządzania ryzykiem podatkowym w działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Jego doświadczenie obejmuje także bieżące doradztwo podatkowe na rzecz spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców indywidualnych w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług. Opracowywał i wdrażał zarówno schematy strukturyzacji podatkowych w grupach kapitałowych, jak również planowania podatkowego transakcji fuzji i przejęć, operacji związanych z obrotem nieruchomościami oraz przedsięwzięć w dziedzinie restrukturyzacji zadłużenia i przekształceń, na rzecz podmiotów funkcjonujących w takich sektorach gospodarki jak bankowość i finanse, transport morski, spedycja i logistyka, handel, energetyka oraz obrót nieruchomościami.
Łukasz RadoszRadca prawny
Łukasz Radosz, radca prawny w CMW Legal. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Dodatkowo ukończył ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego zainteresowania dotyczą przede wszystkim problematyki z zakresu prawa pracy, cywilnego, handlowego oraz gospodarczego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych w szczególności w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pracy tymczasowej, outsourcingu, pracowniczych sporów sądowych, kontroli w zakładach pracy czy relacji ze związkami zawodowymi. W ramach prowadzonej praktyki uczestniczy w przeprowadzaniu projektów inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych, w tym sporządzaniu audytów prawnych, oraz udziela wsparcia w negocjacjach, przygotowaniu i opiniowaniu umów w szczególności w zakresie ich skutków prawnych oraz zgodności z prawem. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami, urzędami oraz organami administracji publicznej. Jest także członkiem Komisji Odwoławczej Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.
Marcin BorowskiRadca prawny
Marcin Borowski, radca prawny w CMW Legal. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim. Członek Komisji Odwoławczej oraz Komisji Statutowej Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w Szczecinie. Praktyka zawodowa Marcina skupia się w szczególności na bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, a także organizacji pozarządowych, przygotowywaniu, analizowaniu i współuczestniczeniu w negocjacjach przy zawieraniu umów handlowych, doradztwie obejmującym planowanie (w tym sporządzanie raportów due diligence) oraz wdrażanie projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych o różnej formie prowadzenia działalności.

Potrzebujesz pomocy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI