background subpage

PRAWO SPORTOWE

Umowy pomiędzy klubami sportowymi a trenerami, zawodnikami oraz agentami sportowymi

Umowy dotyczące transferów zawodniczych

Umowy sponsorskie

Wewnętrzne akty (regulaminy) związków sportowych oraz klubów sportowych

Reprezentacja w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami związków sportowych

Reprezentacja w postępowaniach przed krajowymi i zagranicznymi sportowymi sądami polubownymi oraz międzynarodowymi federacjami sportowymi

Reprezentacja zawodników oraz klubów sportowych w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących roszczeń majątkowych i niemajątkowych powstałych w związku z uprawianiem sportu i działalnością sportową

Skontaktuj się: