KATARZYNA DERPIŃSKA

Kierowniczka Administracji

Absolwentka Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zakres jej obowiązków koncentruje się na koordynacji działań związanych z obsługą administracyjną CMW Legal i rozwiązywaniu bieżących spraw operacyjnych. Czuwa nad prawidłowym obiegiem dokumentacji, efektywną komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, organizuje i nadzoruje pracę działu administracji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu strukturami organizacyjnymi.