Alert

Ograniczenie stosowania weksla jako zabezpieczenia umowy z konsumentem

Sąd Najwyższy w dniu 28 października 2020 r. wydał orzeczenie, które znacząco ogranicza wykorzystanie weksla jako łatwego i taniego sposobu zabezpieczenia roszczeń z umowy zawieranej z konsumentem, w tym w zakresie umów kredytu bądź pożyczki.

Zgodnie z tym orzeczeniem weksel wystawiony przez konsumenta nie może być samodzielną podstawą do wydania nakazu zapłaty mimo tego, że uwzględnianie w postępowaniu nakazowym innych dokumentów niż samego weksla byłoby sprzeczne z istotą tego typu postępowania nakazowego.

Oznacza to, że sąd badając roszczenie z weksla którego wystawcą jest konsument ma obowiązek zbadać z urzędu treść umowy z którą związany był weksel by zweryfikować, czy nie naruszała ona uprawnień konsumenta.

Więcej informacji:


ALEKSANDER KARANDYSZOWSKI
Radca prawny
biuro@cmwlegal.pl
+48 91 886 24 01