Alert

Amerykańska ustawa Ocean Shipping Reform Act 2022 może wpłynąć na sytuację prawną europejskich frachtujących

16 czerwca 2022 r. weszła w życie amerykańska ustawa o reformie żeglugi oceanicznej (Ocean Shipping Reform Act 2022). 

Nowy akt prawny rozszerza kompetencje Federalnej Komisji Morskiej (Federal Maritime Commission) – amerykańskiego regulatora rynku żeglugowego – m. in. o uprawnienia do rozpatrywania skarg frachtujących na wysokość frachtów oraz opłat za przetrzymanie lub przestój kontenerów. 

Zważywszy, że kompetencje Federalnej Komisji Morskiej rozciągają się na przewóz kontenerów drogą morską do amerykańskich portów, beneficjentami nowej ustawy mogą być nie tylko amerykańscy, ale również europejscy spedytorzy i gestorzy ładunków, frachtujący na linii atlantyckiej.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących powyższego zagadnienia, prosimy o kontakt:


PIOTR PORZYCKI
Doradca podatkowy
+48 573 320 227
pporzycki@cmwlegal.pl