Alert

Bezpieczniejsza cyberprzestrzeń w transporcie

Projekt nowej dyrektywy unijnej dotyczącej cyberbezpieczeństwa (tzw. „NIS II”) zakłada, że więcej przedsiębiorców w branży transportowej będzie objętych tymi przepisami, gdyż zniesione zostaną „progi”, tj. ograniczenia w zakresie stosowania dyrektywy uzależnione np. od ilości obsługiwanego towaru.

W transporcie kolejowym dyrektywa obejmie m.in. operatorów obiektów infrastruktury usługowej lub świadczących usługi przedsiębiorstwom kolejowym.

W transporcie morskim obejmie ona armatorów, operatorów SRS, zarządzających portami i infrastrukturą portową jak również jednostki wykonujące prace i operujące sprzętem znajdującym się w portach.

Katalog sankcji za naruszenia obowiązków dot. cyberbezpieczeństwa obejmuje m. in. kary pieniężne do 10 mln EUR, odebranie licencji, zezwoleń, certyfikacji oraz zakazy pełnienia funkcji zarządczych dla członków organów takich podmiotów.

Więcej informacji:


ALEKSANDER KARANDYSZOWSKI
Radca prawny
biuro@cmwlegal.pl
+48 91 886 24 01