Insight

CMW Legal spółką partnerską

Niniejszym, mamy przyjemność poinformować, iż z dniem 30 kwietnia 2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki komandytowej pod nazwą: Czyżyk Mickiewicz i Wspólnicy spółka komandytowa w
Czyżyk Mickiewicz i Wspólnicy spółka partnerska radców prawnych.

Wyjaśniamy, że zmiana formy prawnej oraz nazwy (firmy) nie mają wpływu na kontynuację prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych Czyżyk Mickiewicz i Wspólnicy spółka partnerska radców prawnych jest prawnym następcą spółki przekształconej (Czyżyk Mickiewicz i Wspólnicy spółka komandytowa). Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów.

Czyżyk Mickiewicz i Wspólnicy spółka partnerska radców prawnych zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON oraz VAT UE, jak również numery rachunków bankowych – zmianie uległ wyłącznie numer KRS, który obecnie jest następujący: 0000897910.