Insight

CMW Legal zapewniło doradztwo w zakresie cen transferowych na rzecz jednej z wiodących grup kapitałowych w sektorze spedycji morskiej i kolejowej w Polsce.

W ramach projektu, odpowiadaliśmy za analizę powiązań podmiotów w grupie Klienta, przegląd transakcji przeprowadzonych pomiędzy nimi oraz wyłonienie tych podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu.

Ponadto, nasze usługi obejmowały wsparcie w zakresie raportowania o cenach transferowych organom podatkowym, pomoc przy ustalaniu metody kalkulacji wynagrodzenia i przeprowadzenie analiz porównawczych, a także sporządzenie dokumentacji podatkowych cen transferowych dotyczących usług spedycji morskiej i kolejowej, organizacji przeładunków portowych oraz usług typu „ship management”.

Ze strony CMW Legal w projekcie tym doradzali Piotr Porzycki oraz Mikołaj Machnio.