Insight

Dariusz Szymankiewicz doradcą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Z przyjemnością informujemy, iż mec. Dariusz Szymankiewicz został doradcą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego Unii Europejskiej) w zakresie strategii bezpieczeństwa morskiego UE.

Gratulujemy!