Alert

„Dyrektywa Drugiej Szansy” – nowa restrukturyzacja w Polsce?    

Trwają prace legislacyjne nad wdrożeniem w Polsce unijnej Dyrektywy 2019/1023 w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/113279. 

Po nowelizacji będą dostępne 3 główne rodzaje postępowań: (i) postępowanie upadłościowe dla dłużników niewypłacalnych, prowadzące do likwidacji przedsiębiorstwa; (ii) restrukturyzacja sanacyjna dla dłużników niewypłacalnych, której celem pozostanie umożliwienie dłużnikowi przeprowadzenia działań sanacyjnych oraz zawarcie układu; (iii) restrukturyzacja zapobiegawcza, której celem będzie uzdrowienie przedsiębiorstwa i uniknięcie upadłości.

Projekt zakłada vacatio legis wynoszący aż 18 miesięcy, zatem ostateczny termin transpozycji będzie odległy.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

MARCIN BOROWSKI
Radca prawny
mborowski@cmwlegal.pl