Alert

Dyrektywa NIS II opublikowana

Nowa dyrektywa unijna dot. cyberbezpieczeństwa (tzw. „NIS II”) weszła w życie 16 stycznia 2023 r. Państwa członkowskie, w tym Polska, mają obowiązek wdrożyć ją do prawa krajowego do października 2024 r.

NIS II rozszerza zakres przedsiębiorców objętych obowiązkami z zakresu cyberbezpieczeństwa. Obejmie ona w szerszym niż do tej pory zakresie branżę transportową. W transporcie kolejowym dyrektywa obejmie m.in. operatorów obiektów infrastruktury usługowej lub świadczących usługi przedsiębiorstwom kolejowym. W transporcie morskim obejmie ona armatorów, operatorów systemów ruchów statków, zarządzających portami i infrastrukturą portową jak również jednostki wykonujące prace i operujące sprzętem znajdującym się w portach. 

Wypełnienie obowiązków z zakresu cyberbezpieczeństwa może wymagać znaczących inwestycji w działy IT. By się na nie przygotować przedsiębiorcy już na obecnym etapie powinni dokonać weryfikacji, czy są objęci zakresem podmiotowym obowiązywania dyrektywy. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:


ALEKSANDER KARANDYSZOWSKI
Radca prawny
biuro@cmwlegal.pl
+48 91 886 24 01