Alert

Kluczowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

W wyroku z dnia 13 lutego 2024 r. NSA orzekł, iż zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, przewidzianym w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, objęte są także porty rzeczne. 

Orzeczenie to ma charakter przełomowy albowiem po raz pierwszy NSA uznał, iż zwolnienie od podatku od nieruchomości jest możliwe również w stosunku do portów rzecznych (a nie tylko w odniesieniu do portów morskich).

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Igą Wójcik (iwojcik@cmwlegal.pl)