Alert

Kryminalizacja zanieczyszczeń powodowanych przez statki

W dn. 27 lutego 2024 r. Parlament Europejski przyjął przepisy w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne zastępujące dyrektywę 2008/99/WE.

Dyrektywa zawiera zaktualizowany wykaz przestępstw przeciwko środowisku, do którego dodano m.in. handel nielegalnie pozyskiwanym drewnem, wyczerpywanie zasobów wodnych, poważne naruszenia unijnych przepisów o chemikaliach oraz zanieczyszczenia powodowane przez statki.

Przestępstwa przeciwko środowisku popełnione przez osoby fizyczne i przedstawicieli firm będą podlegać karze pozbawienia wolności – nawet do 10 lat. Grzywny zaś mogą sięgać nawet 5 proc. obrotów lub do 40 milionów euro.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Sebastianem Kitą (skita@cmwlegal.pl).