Insight

„Morskie ekologiczne rozwiązania napędu” – Konferencja w Szczecinie i Gdańsku

14 marca 2023 r. w Szczecinie i 16 marca 2023 r. w Gdańsku odbyła się konferencja dotycząca zeroemisyjnych rozwiązań dla napędu statków. Podczas konferencji swój referat pt. „Paliwa żeglugowe przyszłości, droga do dekarbonizacji transportu morskiego – „FuelEU Maritime” wygłosił mec. Rafał Czyżyk – partner zarządzający CMW Legal, który przedstawił cele i środki jakie IMO i UE przyjęły w celu doprowadzenia do zeroemisyjności żeglugi i portów morskich. Omówione zostały również nowe obowiązki nałożone na armatorów oraz zarządzających statkami, które wynikają z FuelEU Maritime oraz regulacji IMO.

Pragniemy podziękować organizatorom Phoenix Poland Sp. z o. o. oraz Panu Mirosławowi Bułdo – dyrektorowi zarządzającemu, jak i wszystkim prelegentom za niezwykle interesujące prezentacje dotyczące nowoczesnych niskoemisyjnych rozwiązań napędów statków tj.:

Panu Andrzejowi Montwiłłowi – Pełnomocnikowi Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego ds. OZE oraz Prezesowi Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego

Panu Erikowi Jan Plog z Anglo Belgium Corporation

Panu Mykhailo Molotov z Rientjes Powertrain

Panu Thomasowi Spindler z Alternative Energy Solutions

Panu Adamowi Niklewskiemu z DNV

Panu Jaroslavowi Juriga z ComAp

Panu Alexowi Vincent z Sole Diesel

Prezentację mec. Rafała Czyżyka można znaleźć tutaj

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Rafałem Czyżykiem (rczyzyk@cmwlegal.pl).