Alert

Należyta staranność przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

Rada UE przyjęła w dniu 24 maja 2024 r. dyrektywę w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Due Diligence Directive).

CSDD zakłada wprowadzenie obowiązku należytej staranności dla określonych grup przedsiębiorstw w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom prowadzenia działalności biznesowej w zakresie praw człowieka i środowiska.

Nowe przepisy będą dotyczyć podmiotów, które zatrudniają ponad 1000 pracowników i których obroty przekraczają 450 mln euro rocznie. Ich działalność musi obejmować wiele szczebli łańcuchów dostaw: od produkcji towarów po ich dystrybucję, transport i magazynowanie. Przedsiębiorstwa te będą musiały wdrożyć system umożliwiający monitorowanie szkód w zakresie praw człowieka i środowiska, a także zapobieganie im lub ich naprawę.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Sebastianem Kitą (skita@cmwlegal.pl).