Alert

Nowa odległość pomiędzy budynkami przemysłowymi a mieszkalnymi

1 kwietnia 2024 r. wejdą w życie przepisy zmieniające Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Nowelizacja m.in. wprowadza zasadę, zgodnie z którą nowe budynki produkcyjne i magazynowe o powierzchni zabudowy powyżej 1000 m² muszą być zlokalizowane co najmniej 30 metrów od istniejących budynków mieszkalnych, budynku zamieszkania zbiorowego lub tych, dla których istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, albo skuteczne zgłoszenie/zaświadczenie o braku podstaw do sprzeciwu.

Powyższa zmiana ma na celu ograniczenie hałasu oraz innych uciążliwości związanych z działalnością przemysłową czy magazynową. Nowelizacja ta może mieć znaczenie dla planowanych przez przedsiębiorców inwestycji gospodarczych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:


IGA WÓJCIK
Asystentka prawna
iwojcik@cmwlegal.pl