Alert

Nowa unijna regulacja dotycząca portów

Parlament Europejski przyjął w dniu 17.01.2024 r. uchwałę zobowiązującą Komisję Europejską do opracowania do końca 2024 r. kompleksowej Europejskiej Strategii Portowej. Powinna ona regulować takie zagadnienia jak: wpływy zagraniczne, bezpieczeństwo, rola portów w transformacji energetycznej, czy też konkurencyjność portów i przedsiębiorstw UE.

W przypadku pytań dot. Europejskiej Strategii Portowej, prosimy o kontakt z Rafałem Czyżykiem – Partnerem Zarządzającym (rczyzyk@cmwlegal.pl).