Alert

Nowe „rosyjskie” sankcje UE dot. statków

W dniu 01.10.2023 r. weszła w życie zmiana do Rozporządzenia Rady (UE) 2023/1214, m.in. w sprawie zakazu wejścia do portów UE statków dokonujących przeładunków „burta w burtę” (STS) lub dezaktywujących swoje pokładowe systemy automatycznej identyfikacji, na którymkolwiek etapie podróży do UE podczas transportu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:


RAFAŁ CZYŻYK
Partner Zarządzający CMW Legal
rczyzyk@cmwlegal.pl