Alert

Nowe „rosyjskie” sankcje UE  dot. tankowców

W dniu 19.12.2023 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Rady (UE) 833/1214, m.in. w sprawie zakazu sprzedaży tankowców podmiotom rosyjskim. Ponadto nowe przepisy wymagają powiadomienia przez podmiot z UE państwa członkowskiego UE o sprzedaży tankowca jakiejkolwiek osobie trzeciej, niezależnie od tego, czy jest to podmiot rosyjski, czy też nie.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Rafałem Czyżykiem – Partnerem Zarządzającym (rczyzyk@cmwlegal.pl).