Alert

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w portach EOG

Od dn. 1 stycznia 2024 r. emisje CO2 ze statków o tonażu brutto powyżej 5.000 ton, zawijających do portów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub z nich wypływających, bez względu na to, pod jaką banderą pływają (EOG lub spoza EOG), są objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS).

Rozszerzenie ETS na transport morski obejmuje: (i) 100% emisji ze statków zawijających do portu EOG na rejsy wewnątrz EOG, (ii) 50% emisji z rejsów rozpoczynających się lub kończących poza EOG oraz (iii) 100% emisji powstałych, gdy statki znajdują się w portach EOG.

W ramach tego rozszerzenia, każdego roku armatorzy będą musieli monitorować i raportować swoje emisje oraz kupować uprawnienia do emisji ETS za każdą tonę zgłoszonych emisji CO2 w zakresie systemu.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

SEBASTIAN KITA
Radca Prawny
skita@cmwlegal.pl