Alert

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie morskim

W dn. 12 października 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1805 z dn. 13 września 2023 r. w sprawie stosowania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie morskim oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE.

Celem tych przepisów jest ograniczenie intensywności emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze zużycia energii na statkach zawijających do portów UE, przebywających w nich lub opuszczających takie porty oraz wprowadzenie obowiązku korzystania z zasilania energią elektryczną z lądu lub korzystania z technologii bezemisyjnej w portach UE.

Na szczególną uwagę zasługują określone w rozporządzeniu wartości dopuszczalne średniorocznej intensywności emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze zużycia energii na statku dla poszczególnych lat, przy czym w roku 2050 zmniejszenie wartości ma nastąpić już na poziomie 80%. Co więcej, od dn. 1 stycznia 2030 r. statki zacumowane przy nabrzeżach w portach UE, będą musiały zostać podłączone do zasilania energią elektryczną z lądu i wykorzystywać ją do zaspokojenia całego zapotrzebowania na energię elektryczną podczas cumowania.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

SEBASTIAN KITA
Radca Prawny
skita@cmwlegal.pl