Alert

„Omnibus” i regulacja o treściach cyfrowych już w Sejmie

Procedowana nowelizacja ustawy o prawach konsumenta wprowadza definicję usług cyfrowych oraz towarów z elementami cyfrowymi. Nowelizacja reguluje zasady sprzedaży takich usług wraz z normami dotyczącymi rękojmi i gwarancji. Dostawca usług cyfrowych będzie zobowiązany do zapewnienia dostępności aktualizacji, kompatybilności i interoperacyjności oprogramowania, które nie będzie mogło negatywnie różnić się od wcześniejszej opublikowanej wersji demo. Odstępstwo od tych zasad wymagać będzie udowodnienia, że konsument został wyraźnie i wprost poinformowany o tych brakach.  

Do Sejmu trafił także długo oczekiwany projekt nowelizacji wdrażający dyrektywę Omnibus, dotyczącą informowania o najniższej cenie danego produktu lub usługi w ciągu ostatnich 30 dni.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:


ALEKSANDER KARANDYSZOWSKI
Radca prawny
biuro@cmwlegal.pl
+48 91 886 24 01