Alert

Osłabienie zabezpieczenia hipotecznego – uchwała Sądu Najwyższego

Jeżeli w następstwie postępowania upadłościowego dojdzie do umorzenia zobowiązania, które zostało zabezpieczone hipoteką, ale na nieruchomości będącej własnością innego podmiotu niż ten, który zaciągnął zobowiązanie, to dojdzie do wygaśnięcia hipoteki, a wierzyciel nie będzie mógł zaspokoić się z obciążonej wcześniej nieruchomości – do takich konkluzji doszedł SN w uchwale składu siedmiu sędziów z 4 kwietnia 2023 r. (sygn. III CZP 11/22). Mimo że wspomniane orzeczenie zapadło na podstawie przepisów prawa upadłościowego w brzmieniu sprzed 2016 r., to niemal w całości będzie możliwe odniesienie go również do obecnego stanu prawnego. 

Do wspomnianego umorzenia zobowiązań w postępowaniu upadłościowym może dojść wyłącznie wtedy, gdy procedura toczy się wobec osoby fizycznej. Umorzenie to następuje, poza wyjątkowymi sytuacjami, dopiero po wykonaniu przez upadłego planu spłaty wierzycieli. 

Wierzyciel hipoteczny będzie musiał liczyć się z tym, że w przypadku gdy nieruchomość obciążona przysługującą mu hipoteką nie jest własnością dłużnika, to w razie upadłości tego ostatniego czas wierzyciela na uzyskanie zaspokojenia z nieruchomości będzie ograniczony,   tylko do chwili umorzenia zobowiązań dłużnika – wierzyciel będzie zatem musiał wykazać się dużą aktywnością w dochodzeniu swojej wierzytelności i jak najszybciej podejmować działania.   

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

MARCIN BOROWSKI
Radca prawny
mborowski@cmwlegal.pl