Insight

Polish Grain Day 2023 – Warszawa, 25-26 maja 2023 r.

25 i 26 maja 2023 r. w Warszawie odbyła się druga edycja Polish Grain Day – wydarzenia branży zbożowej, podczas którego tworzona jest przestrzeń do debaty, targów i współpracy. W imprezie, wśród ponad 500 uczestników reprezentujących podmioty branżowe, na zaproszenie klientów CMW Legal, uczestniczył mec. Marcin Borowski. 

Spotkanie w czasie wieczornej gali, prelekcji, paneli dyskusyjnych oraz targów umożliwiło wymianę poglądów z ekspertami, przedsiębiorcami oraz inwestorami, na temat potencjału polskiej gospodarki, sektora rolno-spożywczego, uwarunkowań na rynku międzynarodowym czy trudnych warunków geopolitycznych wpływających na branżę.