Alert

Polska lista sankcyjna oraz zakaz importu i tranzytu rosyjskiego oraz białoruskiego węgla

W dniu 16 kwietnia 2022 r. weszła w Polsce w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, która wprowadza polską listę podmiotów objętych sankcjami dostępną tutaj: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami oraz zakaz importu i tranzytu rosyjskiego i białoruskiego węgla. Celem uniknięcia kar (do 20 milionów złotych) za naruszenie tych sankcji zalecamy weryfikowanie kontrahentów w oparciu o polską listę podmiotów objętych sankcjami.

Wszelkie pytania dotyczące sankcji związanych z agresją Rosji na Ukrainę, prosimy kierować do mec. Rafała Czyżyka – partnera zarządzającego CMW:


RAFAŁ CZYŻYK
Partner Zarządzający CMW Legal
rczyzyk@cmwlegal.pl