Alert

Poprawki IMO wchodzące w życie z początkiem 2023 roku

W ostatnich latach IMO uchwaliło szereg rezolucji wprowadzających zmiany w istniejących konwencjach. Część z tych poprawek weszła w życie już z dn. 1 stycznia 2023 r., dlatego warte jest ich odnotowanie.

Po pierwsze wprowadzone zostały poprawki do Załącznika B. Części A w Załączniku 2 Międzynarodowego kodeksu wdrażania programu rozszerzonych przeglądów na masowcach i zbiornikowcach olejowych (Kodeks ESP). Poprawki te polegają na ograniczeniu pomiarów grubości podczas pierwszego przeglądu odnowieniowego zbiornikowców olejowych o podwójnym kadłubie jedynie do tzw. „obszarów podejrzanych”. Poprawki mają zastosowanie do pierwszego przeglądu odtworzeniowego po dn. 1 stycznia 2023 r.

Dalej, wprowadzone zostały zmiany do Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW) polegające na dodaniu nowej definicji „wysokiego napięcia”, bowiem dotychczas w Konwencji znajdowały się jedynie odniesienia do pojęcia „wysokie napięcie”, bez jego zdefiniowania.

Wprowadzono również zmiany do podpunktu 3.1 części A-I/1 Kodeksu wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (Kodeks STCW) polegające na włączeniu oficerów elektrotechników do definicji „poziomu operacyjnego” i wyjaśnieniu ich obowiązków. W poprawkach uwzględniono nowe wymagania dotyczące certyfikacji oficerów elektrotechnicznych.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

SEBASTIAN KITA
Radca Prawny
skita@cmwlegal.pl