Alert

Prawne podwaliny pod budowę polskich morskich farm wiatrowych

W dn. 7 lipca 2022 r. Sejm RP uchwalił i przekazał do podpisu Prezydentowi RP nowelizację ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich RP. Ustawa zawiera przepisy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas budowy i eksploatacji w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego morskiej farmy wiatrowej.

Dla osiągnięcia opisanego powyżej celu przepisy zakładają wdrożenie odpowiednich mechanizmów nadzoru nad projektowaniem, budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych i zespołów urządzeń, obejmujących system certyfikacji i czynności nadzorczych dotyczących procesu realizacji przedmiotowych inwestycji.

Nowe przepisy stanowią kolejny ważny etap dla rozpoczęcia budowy polskich morskich farm wiatrowych, co w konsekwencji pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału Morza Bałtyckiego w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Sebastianem Kitą (skita@cmwlegal.pl).