Insight

Projekt zmian w dokumentach kwalifikacyjnych dla marynarzy

Do Sejmu skierowano rządowy projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej. Projekt ma na celu m. in. ujednolicenie systemu kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej zgodne z unijną dyrektywą 2017/2397. Ma zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa, ale również pozwolić na uznawanie ważności dokumentów kwalifikacyjnych, żeglarskich książeczek pracy i dzienników pokładowych, we wszystkich krajach objętych dyrektywą. Zgodnie z projektem, dalsze posługiwanie się dotychczas wydanymi dokumentami będzie możliwe do dnia 19 stycznia 2032 r. Szacuje się, że wymianie ma podlegać ok. 10-15 tys. dokumentów.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Łukaszem Radoszem (lradosz@cmwlegal.pl).