Alert

Regulacja UE o usługach cyfrowych – mniej fake-news w internecie.

Unijne rozporządzenie w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych, tzw. DSA, zostało zaakceptowane przez Parlament Europejski, co umożliwia dalsze prace nad jego wprowadzeniem. Wprowadzi ono klarowne zasady odpowiedzialności i rozliczalności m.in. dla hostingodawców, mediów społecznościowych i platform handlowych. DSA ma na celu ułatwienie usuwania z internetu nielegalnych lub szkodliwych treści na podstawie powiadomień oraz zapobieganie szerzeniu dezinformacji przez systemy rekomendacji (algorytmy decydujące o tym, co dany użytkownik widzi). Odbiorcy usług cyfrowych i reprezentujące ich organizacje uzyskają możliwość dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania przez platformy obowiązków w zakresie zachowania należytej staranności.

Więcej informacji:


ALEKSANDER KARANDYSZOWSKI
Radca prawny
biuro@cmwlegal.pl
+48 91 886 24 01