Rekrutacja

Osoby zainteresowane współpracą z CMW Legal lub odbyciem u nas praktyk studenckich zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: rekrutacja@cmwlegal.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Czyżyk Mickiewicz i Wspólnicy sp.p. radców prawnych i doradców podatkowych, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin, KRS: 897910. W sprawie danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@cmwlegal.pl. Przetwarzamy jedynie dane, które nam przekażesz w procesie rekrutacji i wyłącznie w celu jej przeprowadzenia. Twoje dane będziemy przetwarzać w celu rozważenia Twojej kandydatury, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od dnia ich otrzymania.

 

Jeśli chcesz, abyśmy zachowali Twoje dane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, dołącz do swojego CV zgodę na wykorzystanie Twoich danych w tym celu. Wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane na potrzeby przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez następne dwa lata, chyba że wcześniej cofniesz swoją zgodę.

 

Osobie, której dane dotyczą, w zakresie wynikającym z RODO przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość; prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).