background subpage

M&A, FINANSOWANIE

Badania due diligence spółek, przedsiębiorstw i zorganzowanych mas majątkowych

Planowanie podatkowe transakcji M&A

Opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej

Porozumienia wspólników

Kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w procesie post merger integration

Finansowanie przedsięwzięć M&A

Finansowanie działalności gospodarczej i inwestycyjnej

Pożyczki wewnątrzgrupowe i cash - pooling

Refinansowanie i zmiana struktury finansowania spółek

Ship finance

Skontaktuj się: