background subpage

PODATKI & RACHUNKOWOŚĆ KORPORACYJNA

Doradztwo transakcyjne

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Analiza struktur i transakcji pod kątem klauzuli unikania opodatkowania

Problematyka schematów podatkowych

Ceny transferowe

Zarządzanie portflem transakcji o niskiej wartości dodanej

Analizy porównawcze (Benchmark)

Planowanie podatkowe

Restrukturyzacje biznesowe

Doradztwo podatkowe w procesach post merger integration

Audyty podatkowe

Controlling podatkowy

Procedury minimalizujące ryzyko udziału w mechanizmach wyłudzania podatków

Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Procedury w zakresie poboru i zapłaty podatku u źródła

Transakcje wewnątrzwspólnotowe

Podatek u źródła

Zakłady zagraniczne

Procedury celne

AEO

Zabezpieczenie generalne

Rachunkowość korporacyjna, rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów działań

Spory i postępowania podatkowe

Interpretacje indywidualne, WIA i WIS

Skontaktuj się: