background subpage

PORTY & STOCZNIE

Umowy koncesyjne dotyczące terminali portowych

Taryfa portowa, ogólne warunki świadczenia usług i przepisy portowe

Dochodzenie roszczeń z tytułu uszkodzenia urządzeń portowych

Pilotaż morski, w tym PEC-e

Ochrona środowiska, zaniesczyszczenia przemysłowe i kontaminacja portu

Obowiązki władz portowych, ustawowe obowiązki portów

Zagadnienia regulacyjne, w tym rozporządzenie „portowe” UE

Podatki

Pomoc publiczna

Remonty i modernizacje statków

Budowa statków

Budowa jachtów

Konstrukcje off - shore

Finansowanie budowy statków i jachtów, gwarancje

Skontaktuj się: