background subpage

RESTRUKTURYZACJE & UPADŁOŚCI

Reprezentacja dłużnika oraz wierzycieli na wszystkich etapach postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego

Przygotowywanie pism procesowych oraz innych dokumentów na potrzeby postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego

Przygotowywanie projektów wniosków o ogłoszenie upadłości oraz o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Bieżące doradztwo członkom zarządów dotyczące ich obowiązków i odpowiedzialności w przypadku zaistnienia niewypłacalności spółki lub zagrożenia taką niewypłacalnością

Doradztwo prawne przy nabywaniu aktywów od syndyka masy upadłości

Doradztwo prawne w zakresie pozasądowej restrukturyzacji zadłużenia

Skontaktuj się: