background subpage

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

Pływające terminale regazyfikacyjne (FSRU)

Farmy wiatrowe (morskie i lądowe)

FuelEU Maritime i alternatywne paliwa morskie

„Zielone”, społeczne i zrównoważone finansowanie, w tym w oparciu o zasady Posejdona

Unijny System Handlu Emisjami dla Żeglugi (EU ETS2)

Wskaźnik Efektywności Energetycznej dla Istniejących Statków (EEXI)

Wskaźnik Intensywności Emisji Węgla (CII)

Wskaźnik Efektywności Energetycznej dla Nowych Statków (EEDI)

Plan Zarządzania Efektywnością Energetyczną Statku (SEEMP)

Handel „zielonymi” certyfikatami ETS2

Bunkrowanie paliw statkowych, w tym paliwa alternatywne

Umowy zakupu energii (PPA)

Farmy fotowoltaiczne.

Skontaktuj się: