background subpage

ŻEGLUGA MORSKA

Roszczenia ładunkowe i osobowe

Areszt i zajęcie statków

Ubezpieczenia morskie (FD&D, H&M, P&I)

Sprzedaż i zakup statków

Umowy czarterowe i konosamenty

Sankcje międzynarodowe

Zanieczyszczenie morza

Wypadki morskie i postępowania powypadkowe

Ratownictwo i awaria wspólna

Konwencja o pracy na morzu (MLC 2006)

Zarządzanie załogą i zatrudnianie marynarzy

Umowy zbiorowe

Podatki, finansowanie i rejestracja statków

Statki autonomiczne

Skontaktuj się: