background subpage

ŻEGLUGA, TRANSPORT, SPEDYCJA

Roszczenia ładunkowe i osobowe

Areszt i zajęcie statków

Ubezpieczenia morskie (FD&D, H&M, P&I)

Sprzedaż i zakup statków

Ship finance

Umowy czarterowe i konosmenty

Sankcje międzynarodowe

Zanieczyszczenie morza

Wypadki morskie i postępowania powypadkowe

Ratownictwo i awaria wspólna

Konwencja o pracy na morzu (MLC 2006)

Zarządzanie załogą i zatrudnianie marynarzy

Umowy zbiorowe

Podatki i rejestracja statków

Przewóz koleją (CIM, CIV)

Przewóz drogowy (CMR)

Spedycja krajowa i międzynarodowa

Umowy logistyczne, transportowe i spedycyjne

Umowy zarządzania łańcuchem dostaw

Magazyny, terminale i porty śródlądowe

Transport multimodalny

Rozwiązywanie sporów

Skontaktuj się: