Alert

Sztuczna inteligencja zagrożeniem dla ochrony danych w przedsiębiorstwie

Korzystanie przez pracowników z oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji, takiego jak ChatGPT, Bing AI, ale także oprogramowania do tłumaczenia, w tym Deepl oraz Google Translate może doprowadzić do naruszenia ochrony danych, w tym danych osobowych, gdyż tego typu usługi co do zasady zapisują i dalej wykorzystują wprowadzone informacje.

Oznacza to, że wykorzystanie przez pracownika oprogramowania typu Deepl w bezpłatnej wersji, by np. przetłumaczyć dokumentację biznesową lub korespondencję e-mail zawierające dane osobowe należy traktować jako incydent ochrony danych, który – zależnie od oceny – może podlegać obowiązkowi zgłoszenia do UODO.

W konsekwencji, wykorzystanie SI należy traktować również jako ryzyko dla biznesu, które wymaga odpowiedniej identyfikacji i zarządzania. Obowiązujące w przedsiębiorstwach regulaminy i zasady pracy z danymi powinny zostać zaktualizowane o kwestie wykorzystania sztucznej inteligencji i oprogramowania je wykorzystującego, po to by zwiększyć świadomość pracowników oraz zapobiegać incydentom bezpieczeństwa danych.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:


ALEKSANDER KARANDYSZOWSKI
Radca prawny
biuro@cmwlegal.pl
+48 91 886 24 01