Insight

Udział CMW Legal w precedensowej sprawie dotyczącej odpowiedzialności za dług celny prowadzącego magazyn czasowego składowania 

Z przyjemnością informujemy, że CMW Legal z sukcesem reprezentowało morski terminal przeładunkowy w precedensowej sprawie dotyczącej odpowiedzialności terminala, jako prowadzącego magazyn czasowego składowania, za dług celny w przywozie, w związku z powstaniem ubytków w ładunku masowym objętym czasowym składowaniem. Sprawa miała charakter interdyscyplinarny, obejmując swoim zakresem nie tylko Unijny Kodeks Celny i jego przepisy wykonawcze ale także prawne aspekty międzynarodowego przewozu towarów za konosamentem oraz bezpieczeństwa morskiego. 

Z ramienia CMW Legal, sprawę prowadzili Piotr Porzycki oraz Joanna Zinko. 

Dziękujemy klientowi za zaufanie jakim nas obdarzył, a naszemu zespołowi za ich zaangażowanie w sprawę.