Alert

Konwencja ONZ o Międzynarodowych Skutkach Sądowej Sprzedaży Statków („Konwencja Pekińska”) 

Po wielu wysiłkach Comité Maritime International i społeczności żeglugowej Konwencja Pekińska w dniu 05.09.2023 r. została otwarta do podpisu! Po jej ratyfikacji przez 3 kraje, Konwencja Pekińska wejdzie w życie, ale miejmy nadzieję, że proces akcesyjny będzie bardziej intensywny niż w przypadku Reguł Rotterdamskich, które zostały przyjęte w 2008 roku i do dziś ratyfikowały ją tylko 4 kraje, podczas gdy do ich wejścia w życie niezbędnych jest co najmniej 20!

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:


RAFAŁ CZYŻYK
Partner Zarządzający CMW Legal
rczyzyk@cmwlegal.pl