Alert

Uwaga na zakazy cesji w umowach   

W dniu 14 listopada 2022 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Warto zwrócić uwagę na wprowadzenie do tzw. „ustawy zatorowej” nowej zasady dotyczącej przelewów wierzytelności – gdy duży przedsiębiorca jest dłużnikiem mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy, to zastrzeżenie umowne wyłączające lub ograniczające prawo takich przedsiębiorców do przelewu wierzytelności w przeterminowanych transakcjach będzie bezskuteczne.

Należy wspomnieć, że zasada ta nie będzie dotyczyła kontraktów handlowych zawieranych z podmiotem publicznym.

Z założenia ustawodawcy, zniesienie umownego zakazu przelewu wierzytelności oraz innych postanowień umownych mających ten sam cel, czyli ograniczenie praw wierzyciela, przykładowo poprzez wymaganie zgody dłużnika na przelew ma poprawić płynność finansową firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

MARCIN BOROWSKI
Radca Prawny
mborowski@cmwlegal.pl