Alert

Wejście w życie przepisów o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

W dn. 25 września 2023 r. weszła w życie ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, której celem jest ograniczenie skali nadużyć w komunikacji elektronicznej, a tym samym zwiększenie ochrony użytkowników. Ustawa formułuje ramy prawne do podejmowania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych działań w zakresie zapobiegania nadużyciom w komunikacji elektronicznej.

Ustawa wdraża unijną dyrektywę nr 2018/1972, która wymaga, aby państwa członkowskie zapewniły w swoich porządkach prawnych rozwiązania, które umożliwią krajowym organom regulacyjnym występowanie do podmiotów udostępniających publiczne sieci łączności elektronicznej lub świadczących publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej z żądaniem zablokowania w indywidualnych przypadkach – gdy jest to uzasadnione ze względu na oszustwo lub nadużycie – dostępu do numerów lub usług.

W ustawie określono cztery podstawowe formy nadużyć w komunikacji elektronicznej, tj.: generowanie sztucznego ruchu, smishing, CLI spoofing i nieuprawniona zmiana informacji adresowej. Środkiem przymuszającym do wykonywania obowiązków wynikających z ustawy będą administracyjne kary pieniężne nakładane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

SEBASTIAN KITA
Radca Prawny
skita@cmwlegal.pl