Alert

Wejście w życie zmiany przepisów o pilotażu morskim zbiornikowców LNG

W dn. 13 października 2023 r. weszły w życie przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie pilotażu morskiego. Zmiana ww. rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego treści w części dotyczącej szkolenia pilotów morskich w zakresie manewrowania zbiornikowcami LNG w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu.

Na mocy nowych przepisów wprowadzone zostają liczne zmiany w zakresie szkoleń pilotów morskich, w tym zmiana ilości punktów przyznawanych kandydatom na szkolenia na pilotów morskich i praktyki pilotowe, zaktualizowanie kryteriów oceny kandydatów na pilotów morskich, poprawienie wzorów sprawozdania z audytu ośrodka szkolenia pilotów morskich lub stacji pilotowej oraz certyfikatu uznania wydawanego ośrodkom szkolenia pilotów morskich lub stacjom pilotowym.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

SEBASTIAN KITA
Radca Prawny
skita@cmwlegal.pl