Insight

XI Seminarium Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego  

W dniach 4-6 kwietnia 2024 r. w Kołobrzegu odbyło się XI Seminarium Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego, w trakcie którego debatowano m.in. na  temat polskiej energetyki wiatrowej i branży stoczniowej, perspektyw kształcenia pracowników na przykładzie EDU OFFSHORE WIND 2024, magazynowania i autoprodukcji energii elektrycznej, praktyk kontrolnych podczas transgranicznego świadczenia usług, czy też zatrudniania cudzoziemców w sektorze Offshore Wind & Shipbuilding.

CMW Legal na tym wydarzeniu reprezentował Łukasz Radosz.