Alert

Zaostrzenie odpowiedzialności za tzw. zbrodnię menedżerską

W wyniku nowelizacji kodeksu karnego menedżer nadużywający udzielonych mu uprawnień lub niedopełniający ciążących na nim obowiązków, który wyrządzi zarządzanemu podmiotowi szkodę majątkową większą niż 5 mln zł popełnia przestępstwo zagrożone karą od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Wywołanie szkody większej niż 10 mln zł jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 5 do 25 lat.

Zaostrzenie odpowiedzialności w szczególności dotyczy osób zarządzających średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, w których ze względu na skalę działalności często podejmowane będą decyzje mogące wywołać szkody przewyższające 5 mln zł.

Kluczowe jest więc dobre przygotowanie analityczne podejmowanych decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka biznesowego, zwłaszcza że orzecznictwo w tego typu sprawach wskazuje na to, że przedsiębiorca powinien być przygotowany na wszelkie niebezpieczeństwa wynikające ze specyfiki obrotu gospodarczego i być w stanie, przed podjęciem każdej decyzji, zlokalizować ewentualne źródła ryzyka.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:


ALEKSANDER KARANDYSZOWSKI
Radca prawny
biuro@cmwlegal.pl
+48 91 886 24 01