ALEKSANDER KARANDYSZOWSKI

Radca prawny
akarandyszowski@cmwlegal.pl | +48 609 740 332

Partner w CMW Legal.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2017 roku złożył z wyróżnieniem egzamin zawodowy i został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

Aleksander specjalizuje się w sprawach z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony danych osobowych, wspierając Klientów CMW Legal we wszystkich zagadnieniach dotyczących RODO, w tym łączących się z obrotem gospodarczym, zatrudnieniem, finansami lub handlem międzynarodowym.

Prowadzi również sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii świadcząc pomoc prawną na polu e-commerce, sektora kreatywnego, praw do nazw domen internetowych, digital marketingu, licencji na oprogramowanie, naruszeń praw autorskich oraz prawnych aspektów ochrony prywatności w rozwiązaniach teleinformatycznych i usługach internetowych.

Aleksander reprezentuje Klientów CMW Legal przed sądami w sprawach cywilnych i gospodarczych, jak również przed organami administracji państwowej, w tym w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.