DARIUSZ SZYMANKIEWICZ

Radca prawny
dszymankiewicz@cmwlegal.pl | +48 603 133 409

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie (od 2001 roku).

Jest wykładowcą prawa morskiego na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Doradca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w zakresie strategii bezpieczeństwa morskiego UE. Autor szeregu publikacji naukowych oraz artykułów dotyczących zagadnień prawno-morskich, w tym w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, ubezpieczeń morskich, ochrony środowiska morskiego.

Członek Stowarzyszenia Ekspertów Morskich z siedzibą w Szczecinie. Współzałożyciel i Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.

Specjalizuje się w krajowym i międzynarodowym prawie morskim, prawie ubezpieczeń morskich, prawie transportowym, międzynarodowym obrocie handlowym, a także prawie sportowym.

Jego zainteresowania koncentrują się też na kwestiach związanych z rejestracją, budową, remontami i zakupem statków, w tym ich finansowaniem.

Zapewnia reprezentację procesową przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Występuje także w postępowaniach dotyczących badania przyczyn i okoliczności wypadków morskich, w tym przed polskimi Izbami Morskimi oraz Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich.